foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

Zarząd Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Kwisa” Lubań  serdecznie zaprasza  członków stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2020, które odbędzie się  15 czerwca  2021 r. o  godz. 16:30 w Lubaniu  przy ul. Rynek 24, w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej  (Tret).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok.

5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.

7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Klubu.

9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłat na 2021 rok.

10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2021.

11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2021.

12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu

13. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.

14. Przedstawienie propozycji zmiany statutu w związku z podjęciem działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

15. Dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami zmiany statutu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu .

17. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie w zakresie usług sponsoringowych

18. Wolne wnioski i dyskusja.

19. Zamknięcie Walnego Zebrania

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

countur


GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 
 
 
 
 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów