KOMUNIKAT w sprawie zapisów i opłat startowych do wyścigu MTB i MINI - "IV Lubańskie Święto Rowerowe"

 

       M-GLKS „Kwisa” Lubań uprzejmie informuje, że:

             1.       przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń w formie elektronicznej do wyścigu MTB  i MINI –       

             do piątku 21.06.2019 r. do godz. 23:59;

      2.  opłaty startowe za udział w  wyścigu MTB i MINI są następujące:

           1) dla osób pełnoletnich :

              - do dnia 21 czerwca 2019 r. – 65 zł płatne przelewem na rachunek bankowy Organizatora,

              - w dniu zawodów 23 czerwca 2019 r. – 80 zł płatne w Biurze zawodów tylko w formie gotówki;

           2) dla osób niepełnoletnich:

               - do dnia 21 czerwca 2019 r. – 30 zł płatne przelewem na rachunek bankowy Organizatora ,

              - w dniu zawodów 23 czerwca 2019 r. – 40 zł płatne w Biurze zawodów tylko w formie gotówki.

     W przypadku wykonania przelewu  w piątek- przy weryfikacji  w Biurze zawodów  należy przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy Organizatora .

     Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 

     Zarząd

     M-GLKS „Kwisa” Lubań

 

    Lubań, dnia 17.06.2019 r.