Serdecznie zapraszam członków stowarzyszenia M-GLKS „Kwisa” Lubań do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019 r. o  godz. 18.00 w Lubaniu  przy ul. Rynek 24 w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej ( Tret) .

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018rok.
5. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej do działalności zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Klubu.
9. Przedstawienie kandydatów na wiceprezesa.
10. Głosowanie nad wyborem wiceprezesa zarządu
11.Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty  na 2019 rok.
12. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2019.
13. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2019.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie  Walnego Zebrania.

 

Prezes
M-GLKS „Kwisa” Lubań
Edyta Liczner