foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

Serdecznie zapraszam członków stowarzyszenia M-GLKS „Kwisa” Lubań do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o  godz. 18.00 w Lubaniu  przy ul. Rynek 24 w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej (Tret) .


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok.
5. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej do działalności zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.

7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Klubu.
9. Przedstawienie kandydatów na prezesa zarządu, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza oraz członków komisji rewizyjnej.
10. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
11. Głosowanie nad wyborem wiceprezesa zarządu
12. Głosowanie nad wyborem sekretarza
13. Głosowanie nad wyborem skarbnika
14. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
15. Przedstawienie przez nowo wybranych członków zarządu głównych kierunków działania   i  rozwoju klubu oraz dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.
16. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty  na 2018 rok.
17. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2018.
18. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2018.
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie  Walnego Zebrania.


Prezes M-GLKS „Kwisa” Lubań
Sławomir Górski

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

ATAK Sport

 

 

 

KAD Usługi Budowlane

Krzysztof Dubieniecki

GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 

 

 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

>

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów