foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Kwisa” Lubań  serdecznie zapraszam wszystkich członków stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2016, które odbędzie się w czwartek 13 kwietnia 2017 r. o  godz. 18.00 w Lubaniu  przy ul. Rynek 24 w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej ( Tret).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Klubu.
9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty na 2017 rok.
10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2017.
11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2017.
12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.
13. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.
14. Przedstawienie propozycji zmiany statutu w związku ze zmianą ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
15. Dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami zmiany statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu .
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie  Walnego Zebrania.

Prezes M-GLKS „Kwisa” Lubań
Sławomir Górski

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

ATAK Sport

 

 

 

KAD Usługi Budowlane

Krzysztof Dubieniecki

GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 

 

 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

>

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów