foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

M-GLKS „Kwisa” Lubań jest jednym z 1264 klubów sportowych w Polsce  , którego wniosek złożony w ramach  konkursu na zadanie „Program KLUB” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  oceniono pozytywnie.  

 

Otrzymane dofinansowanie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa zostanie przeznaczone na wynagrodzenie dla szkoleniowca oraz na zakup sprzętu sportowego. Z kwoty przeznaczonej na sprzęt sportowy zostaną zakupione części rowerowe, 4 kpl. kół kolarskich i 2 trenażery.  „Program KLUB” jest zadaniem rządowym  skierowanym do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. W ramach ogłoszonego konkursu wnioski złożyło 3640 klubów sportowych , z tego  pozytywnie oceniono  tylko 1264,  a pozostałe   2380 odrzucono. Wniosek  M-GLKS „Kwisa” Lubań został oceniony pozytywnie, ponieważ zostały spełnione wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

ATAK Sport

 

 

 

KAD Usługi Budowlane

Krzysztof Dubieniecki

GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 

 

 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

>

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów