foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Kwisa” Lubań  serdecznie zapraszam wszystkich członków stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2015, które odbędzie się w środę  30 marca 2016 r. o  godz. 18.00 w Restauracji „Słoneczna” w Lubaniu  przy ul. 7 Dywizji 6.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 rok.

5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.

7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 rok.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty na 2016 rok.

10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2016.

11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2016.

12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.

13. Dyskusja nad przestawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

 

                                                                                                 Prezes M-GLKS „Kwisa” Lubań 

                                                                                                            Sławomir Górski

 

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

ATAK Sport

 

 

 

KAD Usługi Budowlane

Krzysztof Dubieniecki

GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 

 

 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

>

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów