foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Kwisa” Lubań  serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2014, które odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o  godz. 18.00 w Restauracji „Słoneczna” w Lubaniu  przy ul. 7 Dywizji 6.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania.
2.Przyjęcie  porządku obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania.
4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 rok.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 rok.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.
9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty na 2015 rok.
10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2015.
11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2015.
12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.
13. Dyskusja nad przestawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Sławomir Górski

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

ATAK Sport

 

 

 

KAD Usługi Budowlane

Krzysztof Dubieniecki

GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 

 

 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

>

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów